Utvärdering av strategiska sekunderingar som del av svenskt påverkansarbete Oct 03

Sthlm Policy Group · Comments: 0
In collaboration with researchers at Stockholm University, Sthlm Policy Group undertook an evaluation of Swedish strategic secondments to multilateral organisations (United Nations, World Bank) and the European Commission. The evaluation was commissioned by the Expert Group for Aid Studies a Swedish government committee mandated to evaluate and analyse the direction, governance and implementation of Sweden’s official development assistance with a specific focus on results and effectiveness. The report can be accessed here.

Denna rapport belyser hur Sverige arbetar med sekunderingar. Utvärderingen fokuserar främst på sekundering av senior personal till FN och EU, sekunderingar som syftar till att öka genomslaget för svenska utvecklingspolitiska prioriteringar.

Utvärderingens övergripande slutsats är att seniora sekunderingar kan vara ett effektivt instrument i svenskt påverkansarbete, men bara under rätt förutsättningar och omständigheter. Författarna visar att det krävs ett gediget förberedelsearbete för att sekunderingar ska kunna uppnå sin strategiska potential, och att det finns möjligheter för UD och Sida att utveckla verksamheten.

Comments: 0

Email again:

Add a comment